ИРГЭДИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ӨДӨРЛӨГ ДАХИН БОЛЛОО

0
714

Иргэдийн хүсэлтээр “БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ТА ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛД ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ” сэдэвт өдөрлөг 2017.11.10-ны өдөр буюу өнөөдөр 11.00 цагаас дахин зохион байгуулагдлаа. Өдөрлөгт нийт 20 гаруй иргэд хамрагдаж хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлд хэрхэн хамрагдах тухай болон бусад мэдээллээр хангагдлаа.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгож байгаа жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгогдож буй тухайн зээлд одоогийн байдлаар манай төвийн 15 үйлдвэр эрхлэгч хамрагдаж, 12 иргэний материал судлагдаж байгаа тухай мэдээллийг Голомт банкнаас өгч байна.