“Улаанбаатарт үйлдвэрлэв-2014” үзэсгэлэн худалдаанд оролцлоо.

0
468

2014
оны 11 дүгээр сарын
21-23-ны өдрүүдэд “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв-2014” үзэсгэлэн худалдаа Мишээл экспо төвийн үзэсгэлэнгийн танхимд зохион байгуулагдаж, тус үзэсгэлэнд Үндэсний хувцас, Гутал, Эсгий, Ноос ноолуур нэхмэл
сүлжмэл гэсэн чиглэлийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
оролцуулж дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.