Хан-Уул дүүргийн өрхийн үйлдвэрлэгчид

0
91

Төсөл хөтөлбөрт хамрагдахын тулд ХУД-ийн Татварын хэлтэсээс ЖДҮЭрхлэгч гэсэн гэрчилгээ авна