Хан-уул дүүргийн Жижиг Дунд Үйлдвэрлэл эрхлэгчид зээлийн батлан даалтад хамрагдах 5 алхам

0
702