Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 3-р зөвлөгөөн

0
780

Нийслэлийн
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөс 3 дах жилдээ дүүргүүдийн жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих төвүүдтэй хамтран 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр
“Нийслэлийн Жижиг Дунд Үйлдвэрлэгчдийн
III зөвлөлгөөн”
зохион байгууллаа.
Зөвлөгөөнд нийт 420 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн ААН хамрагдсан
бөгөөд үүнээс Хан-Уул  дүүргийн 96
үйлдвэрлэгчид оролцлоо. 

Зөвөлгөөнд
9 дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийг төлөөлж дүүргүүдийн жижиг
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн онцлог болон хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар
ХУД-ийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн дарга Г.Нагарагчаа илтгэл
тавьлаа.