Германы зөвлөх мэргэжилтэн Эберхард Хецнертэй 2 дахь удаагаа хамтран ажиллалаа.

0
337

Тус
төв нь “Сүүний кластер” байгуулах төслийн ажлын хүрээнд Герман улсын
Туршлагатай экспертүүдийн холбоо /
SES/-с мэргэжилтэн Эберхард Хецнерийг 2 дахь удаагаа урьж манай улсад 17
хоног хамтран амжилттай ажиллалаа. 
  Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль Инноваци, Бизнес хөгжлийн төвийн “Бионүүрс”
төслийн үйл ажиллагаатай танилцаж, Хан-Уул дүүргийн захын хороодод байрлах
залуу фермерүүдтэй уулзаж,  сүү цуглуулах, тээвэрлэх, малын тэжээлийн
хангамжийн талаар судалгаа хийлээ.