ЗАРЛАЛ

0
596

Хан-Уул дүүргийн иргэдийг 
ХУД-ийн ЖДҮД Төвийн “Төсөл бичих аргачлал” сургалт
анд урьж байна.  Сургалтанд хамрагдсанаар шаардлага хангасан төсөл бичих чадвар эзэмшиж, жижиг дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зээлийн батлан даалтанд хамрагдах боломжтой болно.

            Жич: Төсөл бичих аргазүйн
сургалт   лекц болон оролцооны аргад
тулгуурлан явагдах бөгөөд гарын авлагаар үнэгүй хангана. 

Холбоо барих утас:
70007012

Веб: khanuul.sme.gov.mn

ХУД-ийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зээлийн батлан
даалтаар дэмжихэд тавигдах шаардлага

Батлан даалтын нөхцөл:

Батлан даалтын хэмжээ:

Нэг зээлдэгчид олгох зээлийн
60 хүртэл хувиас илүүгүй
байна.

Зээлийн батлан даалт
гаргах нөхцөл, шалгуур:

·        
Банкнаас
зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байгаа иргэн, аж ахуйн
нэгж;

·        
Зээлийн
40-өөс доошгүй хувьд нь хүрэлцэх барьцаа хөрөнгөтэй байх;

·        
Банкны
зээл олгох бусад шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байх;

 

Батлан даалтын хүсэлт,
бүрдүүлэх материал:

·        
Банкны
дүгнэлт /Эрсдлийн, хуулийн, ЗХ-ны шийдвэр, албан тоот/;

·        
Зээлдэгч Хан-Уул
дүүргийн татварын хэлтэс болон төвийн мэдээлэлийн санд бүртгүүлсэн байх

·        
ЖДҮ эрхлэгчээр
бүртгүүлсэн байх

·        
Шаардлага хангасан
төсөлтэй байх

o   
ХУД-ийн  ЖДҮД Төвийн иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдлийн маягтыг
бөглүүлэх;

o   
Иргэн бол иргэний
үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж бол байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ