Хэнд хандах вэ?

 1. ХЭНД ХАНДАХ ВЭ? цэсэнд тавигдах мэдээлэл :

 Мэргэжилтнүүдийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чиглэл :

1.Төслөөс зээл хүссэн ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжих тодорхойлолт гаргах үйлчилгээ:

Хариуцсанмэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасныдугаар 86654648
Е-Mail хаяг dondoo.munkhzul@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :

 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Татварын газрын тодорхойлолт
 • Хүсэлт
 1. Төвийн бүртгэлд үйлдвэрлэл эрхлэгчийг бүртгэх :
Хариуцсанмэргэжилтэн Д.Сүрэн
Утасныдугаар 86726086
Е-Mail хаяг D.Suren44@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт : Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар

 1. Иргэд, аж ахуйн нэгжийн төсөл боловсруулахад нь туслах, бичсэн төсөлд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулах :
Хариуцсанмэргэжилтэн Б.Наранцацралт
Утасныдугаар 99106949
Е-Mail хаяг Bymbaa0208@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :

 • Өөрийн бизнес санаатай байх эсвэл боловсруулсан төсөлтэй байх
 • Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
 1. ЖДҮ-н зориулалттай тоног төхөөрөмжийг НӨАТ болон Гаалийн татвараас чөлөөлүүлэх тодорхойлолт олгох үйлчилгээ :
Хариуцсанмэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасныдугаар 86654648
Е-Mail хаяг dondoo.munkhzul@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :

 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Татварын газрын тодорхойлолт
 • Өргөдөл /албан бланк/
 • Тухайн тоног, төхөөрөмжийн хөнгөлөгдөх жагсаалтад орсон нэр, код

 

 1. Иргэд аж ахуйн нэгжийг сургалтанд хамруулж, төсөл эхлүүлэх мэдлэг :
Хариуцсанмэргэжилтэн Т.Ариунтуяа
Утасныдугаар 80257223
Е-Mail хаяг Ariuntuya5151@gmeil.com

Иргэний бүрдүүлэх материал : Иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирж төв дээр бүртгүүлэх

 

 1. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ЖДҮ эрхлэгчдийг үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах үйлчилгээ :
Хариуцсанмэргэжилтэн Н.Оюунтуяа
Утасныдугаар 88105485
Е-Mail хаяг oyunaa124@gmail.com

Иргэний бүрдүүлэх материал : Бүтээгдэхүүний танилцуулга, зураг

 1. Бүтээгдэхүүний зураг авалт :
Хариуцсанмэргэжилтэн                                    А.Дарьбазар
Утасныдугаар99991698
Е-Mail хаягDaribazar@icloud.com
Маягтын дагуу хүсэлт гаргах

Иргэний бүрдүүлэх материал :

Маягтын дагуу хүсэлт гаргах

– Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар

 

 1. Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл болон бүтээгдэхүүний танилцуулгыг вэбсайтад байршуулах :
Хариуцсанмэргэжилтэн                                    А.Дарьбазар
Утасныдугаар99991698
Е-Mail хаягDaribazar@icloud.com

Иргэний бүрдүүлэх материал :

 • Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
 • Бүтээгдэхүүний зураг бүтээгдэхүүн тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үйлдвэрлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг файл хэлбэрээр авчрах

 

9.Тоног төхөөрөмж, төсөл хөтөлбөр болон бусад зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх :

Хариуцсанмэргэжилтэн                                    А.Дарьбазар
Утасныдугаар99991698
Е-Mail хаягDaribazar@icloud.com

 

10.Барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай ЖДҮ эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалтын дэмжлэг үзүүлэх тодорхойлолт гаргах :

Хариуцсанмэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасныдугаар 86654648
Е-Mail хаяг dondoo.munkhzul@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх материал :

 • Тодорхойлолт авах хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/