-23 C
Ulaanbaatar
Friday, January 28, 2022
  1. ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА
  2. ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВӨӨС ЯВУУЛЖ БУЙ СУДАЛГАА

Цаг гарган энэхүү судалгаан хамрагдсан танд баярлалаа. Таны өгсөн мэдээллийг Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд ашиглах бөгөөд мэдээллийг чанд хадгалах болно. Таны ажил амьдралд амжилт хүсье!

Loading...