ЕХ-ны жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны худалдааны хөтөч

0
633

Гадаад худалдаа эрхлэх талаар гадаад орны
бизнесийн орчны талаар судлан, орчуулж цахим гарын авлагыг орчуулан гаргах
ажлын хүрээнд Хөгжиж буй орнуудын импортыг дэмжих төвөөс эрхлэн гаргасан
“Европын Холбооны жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногооны худалдааны хөтөч” материалыг
орчуулан Та бүхэнд хүргэж байна.

Энэхүү цахим гарын авлагад ЕХ-ны орнуудтад жимс,
хүнсний ногоо экспортлох, зах зээлд нэвтрэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт,
шаардлагууд, зах зээлийн мэдээлэл олж авах эх үүсвэрүүдийн талаарх мэдээллүүд,
зөвлөмжүүд багтсан болно.

МҮХАҮТ
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих газар
Утас:
314000
Цахим шуудан: sme@mongolchamber.mn
Цахим хуудас: www.mongolchamber.mn