Азийн хөгжлийн банк энэ онд 287 сая ам.долларын санхүүжилт олгоно.

0
766

АХБ 2016 онд Монгол улсад олгох 287 сая ам. долларын
санхүүжилтии
̆н хөтөлбөрөө баталлаа.
Тус банкны өөрии
̆н хөрөнгө болон зах
зээлээс босгосон эх үүсвэртэи
̆
хөнгөлтттэи
̆ зээл, буцалтгүй тусламжаас энэ санхүүжилт бүрдэнэ.
Санхүүжилтийн хэмжээ өнгөрсөн оныхоос 18 сая ам.доллараар буурчээ.  

·        
Улаанбаатар хотын
цахилгаан, дулаан хангамжии
̆н
сүлжээг нэмэх,

·        
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажлын байр олох,

·        
Амьжиргааны түвшинг
дээшлүүлэхэд дээрх мөнгийг зарцуулах юм.

АХБ-ны Ази Номхон далайн гамшгийн тусламжийн сангаас манай улсад тулгарсан зудын
хүндрэлии
̆г давахад зорриулан
тусламж үзүүлсэн. Үүнии
̆ дараа иргэдийг
ирээдүи
̆н байгалийн гамшгийг даван туулах чадвартай болгох зорилгоор буцалтгүй тусламжийн шинэ төсөл батлахаар болжээ.

Шинэ он гарсаар АХБ гурван зээлийн төсөл баталсан юм. Үүнд

·        
“Эрдэнэс Монгол”
ХХК-ии
̆н компанийн засаглал, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх,

·        
Замын Үүд, Алтанбулаг,
Бичигтии
̆н хилийн боомтыг сайжруулах,

·        
Арвайхээр, Даланзадгад, Сайншанд, Цэцэрлэг хотуудад бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих төслүүд багтжээ.

Шинээр хийх эдгээр хөрөнгө
оруулалт одоо хэрэгжиж баи
̆гаа 953 сая
ам.долларын мөнгөн дүнтэй, 23 зээл, 12 буцалтгүи
̆ тусламж, 35 техник туслалцааны төслийн үргэлжлэл болон хэрэгжих юм байна.

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, цэвэр бохир усны шугам хоолой байгуулах, алслагдсан, баруун хязгаарыг олон
улсын стандартад нии
̆цсэн хурдны замаар хоёр хөрш улстай холбох, хөдөө аж ахуйн бизнесийг дэмжих, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, ажил эрхлэх боломжоор хангах
зорилгоор ур чадварыг дээшлүүлэх төслүүд одоо хэрэгжиж баи
̆гаа юм.

2015 онд АХБ манай улсад хэрэгжүүлэхээр нийт 305.5 сая
ам.долларын санхүүжилт баталжээ.

·        
275 сая ам.долларын
дүн бүхии
̆ засгийн газрын 4 зээл,

·        
8 сая ам.доллартай тэнцэх худалдааны санхүүжилт,

·        
6 сая ам.долларын 2
буцалтгүи
̆ тусламжийн төсөл,

·        
16.5 сая ам.долларын
15 техникии
̆н туслалцааны төслүүд
хэрэгжүүлжээ.

Тэгвэл Монгол Улс АХБ-нд 25 жилийн өмнө нэгдсэнээс хойш нийтдээ хоёр тэрбум ам.долларын санхүүжилт авсан
юм.

 Эх сурвалж:gogo.mn