ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

0
1095

ХУД-ийн ЖДҮДТөвийн сургалтын танхимд “Төсөл бичих аргачлал “ 3 өдрийн

 сургалт /2017 оны 1
дүгээр сарын 30-наас 2017 оны 2 дугаар сарын 1/ 

амжилттай зохион байгуулагдаж,
нийт ХУД-ийн 15 ЖДҮ эрхлэгч хамрагдсанаас 

13 иргэн сертификатаа гардан авлаа. 

Хан-Уул дүүрэг 

Жижиг Дунд Үйлдвэрлэлийг дэмжих төв.