Хэнд хандах вэ?

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ

1.Төслөөс зээл хүссэн ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжих тодорхойлолт гаргах үйлчилгээ:
Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг Mungun.1031@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Татварын газрын тодорхойлолт
 • Хүсэлт
2.Байгууллагад өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээн авах:
Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг Mungun.1031@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Хүсэлт
3. Төвийн бүртгэлд үйлдвэрлэл эрхлэгчийг бүртгэх :
Хариуцсан мэргэжилтэн Н.Одонтунгалаг
Утасны дугаар 88184114
Е-Mail хаяг     Odontungalag6905@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :
Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
4. Иргэд, аж ахуйн нэгжийн төсөл боловсруулахад нь туслах, бичсэн төсөлд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулах :
Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Наранцацралт
Утасны дугаар 99106949
Е-Mail хаяг Bymbaa0208@yahoo.com
Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :
 • Өөрийн бизнес санаатай байх эсвэл боловсруулсан төсөлтэй байх
 • Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
5. ЖДҮ-н зориулалттай тоног төхөөрөмжийг НӨАТ болон Гаалийн татвараас чөлөөлүүлэх тодорхойлолт олгох үйлчилгээ :
Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг Mungun.1031@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Татварын газрын тодорхойлолт
 • Өргөдөл /албан бланк/
 • Тухайн тоног, төхөөрөмжийн хөнгөлөгдөх жагсаалтад орсон нэр, код
6. Иргэд аж ахуйн нэгжийг сургалтанд хамруулж, төсөл эхлүүлэх мэдлэг :
Хариуцсан мэргэжилтэн  Э.Наранбаяр
Утасны дугаар  99122384
Е-Mail хаяг        Naranbayar1995@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх материал :
Иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирж төв дээр бүртгүүлэх
7. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ЖДҮ эрхлэгчдийг үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах үйлчилгээ :
Хариуцсан мэргэжилтэн Г.Хишигсүрэн
Утасны дугаар 90068887
Е-Mail хаяг    Xishgee_0707@yahoo.com
Иргэний бүрдүүлэх материал :
Бүтээгдэхүүний танилцуулга, зураг
8. Бүтээгдэхүүний зураг авалт :
Хариуцсан мэргэжилтэн          Ц.Отгонтүлхүүр
Утасны дугаар                    99227141
Е-Mail хаяг                otgontulkhuur0908@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх материал :
Маягтын дагуу хүсэлт гаргах
– Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
9. Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл болон бүтээгдэхүүний танилцуулгыг вэб сайтад байршуулах :
Хариуцсан мэргэжилтэн                                    Ц.Отгонтүлхүүр
Утасны дугаар                                                    99227141
Е-Mail хаяг                                                          otgontulkhuur0908@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх материал :
 • Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
 • Бүтээгдэхүүний зураг бүтээгдэхүүн тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үйлдвэрлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг файл хэлбэрээр авчрах
10.Тоног төхөөрөмж, төсөл хөтөлбөр болон бусад зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх :
Хариуцсан мэргэжилтэн                                    Ц.Отгонтүлхүүр
Утасны дугаар                                                    99227141
Е-Mail хаяг                                                          otgontulkhuur0908@gmail.com
11.Барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай ЖДҮ эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалтын дэмжлэг үзүүлэх тодорхойлолт гаргах :
Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг  mungun.1031@gmail.com
Иргэний бүрдүүлэх материал :
 • Тодорхойлолт авах хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
12. Төвийн бойжуулах байр, номын сангийн үйлчилгээний талаар:
Хариуцсан мэргэжилтэн                                        Ч.Чимгээ
Утасны дугаар                                                            99873898
Е-Майл хаяг                                                               choindon_c@yahoo.com
Иргэний бүрдүүлэх материал:
 • Хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/