ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙД СУРАЛЦЛАА …

0
834

Хан-Уул дүүргийн Жижиг Дунд Үйлдвэрлэлийг Дэмжих Төвөөс ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ сэдэвт сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр өөрийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Сургалтанд ЖДҮДТөвийн ажилчин, албан хаагчид болон  Тохижилт Үйлчилгээний Төвийн албан хаагчид хамтран оролцсон юм.

Тус сургалтыг Шинжлэх ухааны магистр, Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн МИШЭЭЛ газрын менежер П.Нарантуяа багш удирдан явуулж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний тухай онолын мэдлэгийг албан хаагчдад олголоо.