2018 ОНЫ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА …

0
1039

ХУД-ИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВӨӨС 2018 ОНД ЯВУУЛАХ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА …

Сургалтанд суух хүсэлтэй иргэд, үйлдвэрлэл эрхлэгч та бүхэн бүртгүүлж

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨРГӨНӨӨР ХАМРАГДАНА УУ …