“БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

0
1314

Хан-Уул дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв, Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Биеийн тамир спорт хороотой хамтран Албан хэрэг хөтлөлтийн “Баримт бичиг боловсруулах” сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтыг Нийслэлийн архивын газрын мэргэжилтэн Ж.Болорчимэг удирдан явуулсан бөгөөд сургалтад 3 байгууллагын нийт 24 албан хаагч хамрагдаж, “Албан хэрэг хөтлөлт”-ийн мэдлэг, мэдээллээ дээшлүүллээ.