ЖДҮХСанд банкны зээлийн хорооны шийдвэр ирүүлэх хугацааг сунгалаа

0
571

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн Төсөл сонгон
шалгаруулах хорооны 2015 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар дэмжигдэн
арилжааны банкуудаар судлуулж, тус санд ирүүлэх банкны зээлийн хорооны
шийдвэрийг ирүүлэх хугацааг Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2015 оны
7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 133-р тоот тушаалаар 2015 оны
8 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэл сунгасан болохыг мэдэгдье.

Жич: Хугацааг дахин сунгах боломжгүй тул зээлийн хорооны
шийдвэрээ хугацаандаа багтаан ирүүлэхийг дээрх аж ахуйн нэгж, иргэдэд анхааруулья.

 Эх сурвалж:http://mi.gov.mn/