Төсөл бичих аргачлал

0
1523

ХУД-ийн ЖДҮД Төвийн сургалтын
танхимд 201
6 оны
3
дүгээр сарын
14-16-ны
9.00 цагт “Төсөл бичих аргачлал”  буюу төслийн
сургалт  явагдах тул Хан-Уул дүүргийн
иргэд хамрагдана уу.

Жич:   Сургалт төлбөргүй гарын авлагаар үнэгүй хангана. 

           Холбоо
барих утас: 70007012

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ

 

 

“Аж ахуй
эрхлэх, бичил бизнесийг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах иргэдийн анхааралд

“Аж ахуй
эрхлэх, бичил бизнесийг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн
төслийг  2016 оны 3 дугаар сарын 04-өөс
2016 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдрийг дуустал ХУД-ийн Хөдөлмөрийн Хэлтэс дээр
хүлээн авна.

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах
хүсэлтэй иргэдийн төслийг  2016 оны 3
дугаар сарын 04-өөс 2016 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдрийг дуустал ХУД-ийн
Хөдөлмөрийн Хэлтэс дээр хүлээн авна.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС