Тус үйлчилгээний хүрээнд төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагын захиалгаар тодорхой зорилгын хүрээнд төслийн зорилтот хэрэглэгчдэд ажил үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт, зөвлөгөө өгөх, бизнес эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх, зорилтот хэрэглэгчдийн хэрэгцээний судалгаа хийх, төслийн хэрэгжилтийн мониторинг үнэлгээ хийх, дүн шинжилгээ гаргах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.

Хаяг:Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө 3-р хороо, 32-р байр 19 тоот
Утас: +976-77224006, +976-77224007, +976-77224008
Факс: +976-7722-4001
И-мэйл: contact@dsmongolia.org
Вэб сайт: www.dsmongolia.org