ХЭНД ХАНДАХ ВЭ?

0
1493

Мэргэжилтнүүдийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чиглэл :

1.Төслөөс зээл хүссэн ЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжих тодорхойлолт гаргах үйлчилгээ:

Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг dondoo.munkhzul@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :

 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Татварын газрын тодорхойлолт
 • Хүсэлт
 1. Төвийн бүртгэлд үйлдвэрлэл эрхлэгчийг бүртгэх :
Хариуцсан мэргэжилтэн Д.Сүрэн
Утасны дугаар 86726086
Е-Mail хаяг D.Suren44@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт : Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар

 1. Иргэд, аж ахуйн нэгжийн төсөл боловсруулахад нь туслах, бичсэн төсөлд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулах :
Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Наранцацралт
Утасны дугаар 99106949
Е-Mail хаяг Bymbaa0208@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :

 • Өөрийн бизнес санаатай байх эсвэл боловсруулсан төсөлтэй байх
 • Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
 1. ЖДҮ-н зориулалттай тоног төхөөрөмжийг НӨАТ болон Гаалийн татвараас чөлөөлүүлэх тодорхойлолт олгох үйлчилгээ :
Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг dondoo.munkhzul@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх бичиг баримт :

 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/
 • Татварын газрын тодорхойлолт
 • Өргөдөл /албан бланк/
 • Тухайн тоног, төхөөрөмжийн хөнгөлөгдөх жагсаалтад орсон нэр, код
 1. Иргэд аж ахуйн нэгжийг сургалтанд хамруулж, төсөл эхлүүлэх мэдлэг :
Хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ариунтуяа
Утасны дугаар 80257223
Е-Mail хаяг Ariuntuya5151@gmeil.com

Иргэний бүрдүүлэх материал : Иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирж төв дээр бүртгүүлэх

 1. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ЖДҮ эрхлэгчдийг үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах үйлчилгээ :
Хариуцсан мэргэжилтэн Н.Оюунтуяа
Утасны дугаар 88105485
Е-Mail хаяг oyunaa124@gmail.com

Иргэний бүрдүүлэх материал : Бүтээгдэхүүний танилцуулга, зураг

 1. Бүтээгдэхүүний зураг авалт :
Хариуцсан мэргэжилтэн                                    А.Дарьбазар
Утасны дугаар                                                    99991698
Е-Mail хаяг                                                          Daribazar@icloud.com
Маягтын дагуу хүсэлт гаргах

Иргэний бүрдүүлэх материал :

Маягтын дагуу хүсэлт гаргах

– Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар

 1. Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл болон бүтээгдэхүүний танилцуулгыг вэб сайтад байршуулах :
Хариуцсан мэргэжилтэн                                    А.Дарьбазар
Утасны дугаар                                                    99991698
Е-Mail хаяг                                                          Daribazar@icloud.com

Иргэний бүрдүүлэх материал :

 • Иргэний үнэмлэх/аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ/-ий хуулбар
 • Бүтээгдэхүүний зураг бүтээгдэхүүн тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үйлдвэрлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг файл хэлбэрээр авчрах

9.Тоног төхөөрөмж, төсөл хөтөлбөр болон бусад зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх :

Хариуцсан мэргэжилтэн                                    А.Дарьбазар
Утасны дугаар                                                    99991698
Е-Mail хаяг                                                          Daribazar@icloud.com


10.
Барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай ЖДҮ эрхлэгчдэд зээлийн батлан даалтын дэмжлэг үзүүлэх тодорхойлолт гаргах :

Хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ
Утасны дугаар 86654648
Е-Mail хаяг dondoo.munkhzul@yahoo.com

Иргэний бүрдүүлэх материал :

 • Тодорхойлолт авах хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэх /хуулбарын хамт/