Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

0
659

Монгол улсад 2015 оны 01 сарын 01-с шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан манай төв шилэн дансны нэгдсэн веб сайт болох Shilendans.gov.mn сайтанд бүртгүүлэн мөн өөрийн веб сайт болох Khanuul.sme.gov.mn сайттай холбон ажиллаж эхлээд байна. Ингэснээр тус төвийн 2015 оны жилийн төсөв, санхүүгийн мэдээлэл, худалдан авалт зэрэг мэдээллүүдийг авах боломжтой болж байгаа юм. 

http://shilendans.gov.mn/main/agency/5173ЖИЖИГ
ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ

ХАЯГ:  Хан-Уул дүүрэг Засаг даргын
тамгын газрын хуучин байр 206 тоот

УТАС:  70007012

Email;   www.khanuuljdud@yahoo.com