Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл хүлээн авч эхэллээ.

0
765

Монголулсын Засгийн газрын 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 66
дугаар тогтоолоор Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрт 70.0
тэрбум төгрөгийг хуваарилсантай холбогдуулан Аж үйлдвэрийн яамны Жижиг, дунд
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 2015
оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2015 оны 4 дүгээр сарын
17-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах
иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн төсөл, материалыг Засгийн газрын II байр, Жижиг,
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 108 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.smefund.gov.mn цахим хаягаар болон манай
төвөөс ирж
 авна уу.

ЖИЖИГ ДУНД
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ