“IСТ-2019” Мэдээлэл Харилцаа Холбоо

0
577

“IСТ-2019” Мэдээлэл Харилцаа Холбоо
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас зохион байгуулах Монголын Технологийн салбарын хамгийн том үзэсгэлэн.
Үйл ажиллагаа болох өдөр
2019.10.03 – 2019.10.06