Намрын шилдэг бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа-2019

0
729

Намрын шилдэг бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа-2019
Мишээл Экспо компаниас зохион байгуулах өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа.
Үйл ажиллагаа болох өдөр:
2019.10.17 – 2019.10.21