Бүх нийтээр мод тарих ажилд оролцлоо.

0
674

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ний өдрийн 05/592
тоот албан бичгийн дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг,
Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31,1 дэх хэсэгт заасны дагуу төвийн
ажилтан, албан хаагчид  бүх нийтээр мод
тарих ажилд  идэвхитэй оролцлоо

Бүх нийтээр мод тарих ажил 2016 оны 05 дүгээр сарын 14-ний бямба гаригт 10
цагаас эхэлсэн бөгөөд хувиарлагдсан мод, бут, сөөгийг ХУД-ийн 29 дүгээр
цэцэрлэгийн хашаанд нийт 15 мод тарих нүх бэлдэж,  Монос-5, Тэхийн шээг-5, Гоёлын мод-5
ширхэгийг тус тус тарьсан.

Байгууллагын нь нийт ажилтан албан хаагчид мод тарих ажилд 100 хувийн
ирцтэйгээр оролцлоо.