 ХХААЯ болон АҮЯ-тай хамтарсан “Ноолуур, ноос, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, оёдол, хүлэмжийн аж ахуй байгуулах” хөнгөлөлттэй төслийн зээл Аж үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын сайжруулах зорилготой зээл юм. Зээлийн нөхцөл: Зээлийн хэмжээ ХХААЯ-аас тогтоосон дүн Зээлийн хугацаа 2017 оны 12 сар хүртэл Зээлийн хүү (жил) 8.0 % Тавигдах шаардлага: 1. ХХААЯ-наас төсөл нь дэмжигдсэн байх; 2. Зээл хүсэгч нь хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан ажлын байр шинээр бий болгож байх; 3. 2 жилээс дээш хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх; 4. Зээл хүсэгч нь өмнөх улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх; 5. Эрхзүйн хувьд бүрэн чадамжтай байх; 6. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.

Холбоо барих хаяг: Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
Утас 51-262271
Факс 11-453121
Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn,
Цахим хаяг: www.mofa.gov.mn