Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг баталлаа.

0
649

2015 оны 6-р сарын
19-ний өдөр “
Төрөөс
аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

УИХ-ын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, гишүүдийн олонх нь дэмжин
баталлаа.УИХ-аас Аж үйлдвэрийн бодлогыг баталснаар ирэх 2030 он хүртэл Монгол
Улс аж үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэхэд ямар бодлого баримталж ажиллах вэ
гэдэг нь ийн тодорхой болж байна.

Бодлогод аж үйлдвэрийн салбарыг гурван үе шаттай хөгжүүлэхээр тусгаж, ингэхдээ
импортыг орлохуйц, экспортыг дэмжсэн аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд татварын
болоод бусад төрлийн дэмжлэг үзүүлэхээр тусгаад байгаа юм. Нөгөөтэйгүүр, дотооддоо
үйлдвэрлэж чадаж байгаа бүтээгдэхүүнийг импортын ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс
хамгаалах бодлого барина.

Эх сурвалж:http://www.olloo.mn/n/16952.html