Органик хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн стандартын шаардлага хангасан органик хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд баталгаажуулалтын эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын орчинг бүрдүүлэх, органик хүнсний үйлдвэрлэлд хэрэглэх бодисын жагсаалт гаргах,олон улсын жишигт нийцүүлэх
Үндэсний зохицуулагч Б.Чулуунцэцэг 99907641
Холбоо барих хаяг: Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
Утас 51-262271 Факс 11-453121
Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn,
Цахим хаяг: www.mofa.gov.mn