Арьс ширний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилготой. Зээлийн хэмжээ АҮЯ-аас тогтоосон дүн Зээлийн хугацаа 5 жил хүртэлх Зээлийн хүү (жил) 7.0% Тавигдах шаардлага: 1. АҮЯ-наас төсөл нь дэмжигдсэн байх; 2. Зээл хүсэгч нь хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан ажлын байр шинээр бий болгож байх; 3. 1 жилээс дээш хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх; 4. Зээл хүсэгч нь өмнөх улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх; 5. Эрхзүйн хувьд бүрэн чадамжтай байх; 6. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.
Холбоо барих хаяг: Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн Яам 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний Гудамж 5/1 Засгийн газрын II байр
Утас: 62263027, 62263019
Цахим хаяг:www.mi.gov.mn