“Монгол Улсад амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуйн хяналтын системийг сайжруулах”-төсөл /2013-2015/ Технологи нэвтрүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх, эрүүл ахуйн хяналтын системийг сайжруулах зорилго бүхий төсөл БНСУ-ын KRC байгууллага Хүнсний технологийн коллежийн захирал Барамсай Утас:99112632
Холбоо барих хаяг: Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
Утас 51-262271 Факс 11-453121
Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn,
Цахим хаяг: www.mofa.gov.mn