Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 299 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх” хөтөлбөрийг 2009-2016 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Хөтөлбөрийн зорилго: Дотоодын түүхий эд, нөөц боломжид тулгуурласан, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, дэвшилтэт технологи бүхий боловсруулах аж үйлдвэрийг хөгжүүлэн, олон тулгуурт эдийн засгийг бий болгож, улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.
Холбоо барих хаяг: Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн Яам 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний Гудамж 5/1 Засгийн газрын II байр
Утас: 62263027, 62263019
Цахим хаяг:www.mi.gov.mn