Загасны аж ахуйг дэмжих замаар хүн амын хүнсний хэрэглээнд загас, загасан бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх улмаар хүмүүсийн шим тэжээллэг хоол хүнсний хэрэглээг нэмэгдүүлж эрүүл мэндийг хамгаалах юм. Хот орчмын бүсэд загасны аж ахуйг дэмжсэнээр хүмүүсийн амьжиргаанд мөн эерэгээр нөлөөлөх юм НҮБ-ын ХХААБ Үндэсний зохицуулагч
М.Нармандах утас:99781972
Холбоо барих хаяг: Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
Утас 51-262271 Факс 11-453121
Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn,
Цахим хаяг: www.mofa.gov.mn