Бичил, жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд төрөл бүрийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг авч, үндэсний зөвлөх мэргэжилтнийг ажиллуулахад зардал хуваалцан дэмжлэг үзүүлдэг хөтөлбөр. Зөвлөх үйлчилгээнээс санхүүжилт хүртэл хэрхэн танд туслах ноү хау-г хуваалцах боломжтой. Төслийн цэвэр зардлын 25-75 хувийг (буцалтгүй тусламжийн дээд хэмжээ €10000) олгоно.
Холбоо барих хаяг: Жижиг Дунд Бизнесийг Дэмжих Баг
Утас: 976-11-319278 / 317974 Факс: 976-11-315844
Э-шуудан: knowhowmongolia@ebrd.com
Цахим хуудас:www.ebrd.com/sbs/mongolia