Канад сангийн зорилго Канад Сангийн гол зорилго нь хөгжиж буй улс орнуудын ард иргэдийн эдийн засаг, соёл, нийгмийн амьдралыг дээшлүүлэхэд оршино. Үүний тулд техник, эдийн засаг, боловсрол, соёл урлаг болон нийгмийн хөгжлийг дэмжихэд туслалцаа болох жижиг төслийг Канадын ЭСЯ-аар дамжуулан тэтгэлэг олгон хэрэгжүүлдэг. Канад Сангаас батлагдаж буй аливаа төсөл нь Канадын Албан ёсны Хөгжлийн Туслалцаа болон түүний бодлогод нийцэх ёстой. Уг бодлого нь дараах байдлаар тодорхойлогддог: Канадын Албан ёсны Хөгжлийн Тусламжийн зорилго нь хөгжиж буй улс орнуудын тогтвортой хөгжлийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулах, аюулгүй, шударга, дэвшилттэй нийгэм байгуулахад хувь нэмэр оруулах явдал юм. Үүнийг тодорхойлбол: • Тогтвортой хөгжил • Ядуурлыг бууруулах Үүнд Канад Улсын Хөгжлийн туслалцаа дараах 6 чиглэлийг тодорхойлсон. Үүнд: • Хүний анхдагч хэрэгцээ • Эмэгтэйчүүд ба хөгжил /жендэрийн тэгш байдал • Хүчин чадал бэхжүүлэх үйлчилгээ • Хүний эрх, ардчилал, сайн засаглал • Хувийн хэвшлийн хөгжил • Байгаль орчин Монгол дахь Канад Сан Улаанбаатар 14200, Сүхбаатарын талбай 2 Сэнтрал Тауэр, 607 тоот
canadafundmn@gmail.com
(976-11) – 319903 (976-11) – 319916
http://www.canadafundmongolia.mn