CHF ОУБ нь бага, дунд орлоготой хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн болон хүрээлэн байгаа орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлснээр тэдний амьдралд гарах урт удаан хугацааны эерэг өөрчлөлтийг хурдасгах зорилготой. Одоогийн байдлаар Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа Хөдөөгийн бүлгүүдийг чадваржуулснаар зах зээлийн нэгдмэл байдлыг хангахад туслах хөтөлбөр бөгөөд 150 гаруй хоршоод болон албан бус бүлгүүдэд бизнесийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээ, чадваржуулах дэмжлэг, зах зээлийн холболтын үйлчилгээг үзүүлээд байна. Фермер Мал аж ахуй Газар тариалан
Хаяг: СБД, 1-р хороо, Азмон бизнес төв, 603
Утас: 70114101, 70114102, 70114103
Веб сайт: www.chf international.org Факс: 70114100
Имэйл: contact@chfmongolia.org