Хөтөлбөрийн зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6.3.7 дахь заалтыг үндэслэн Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 40-өөс дээш насны иргэдийг ажлын байраар хангахад төслийн зорилго оршино. Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ: 40-өөс дээш насны, хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн байгууллагад бүртгэлтэй ажилгүй иргэн энэхүү хөтөлбөрт хамрагдана. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төсөл – Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалах төсөл – Иргэдийн эргүүл, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх, осол гэтлээс сэргийлэхэд бүлгээр ажиллуулах төсөл – Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчимд явган хүний гарц зохицуулах төсөл
Холбоо барих хаяг: Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар
Утас: 7011-0502, 7012-0502 Факс: 976-11-329-752
Цахим хаяг: www.ubbirj.ub.gov.mn