УРИАЛГА

0
791

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭД ОЛОН НИЙТ УРИАЛГЫГ ДЭМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА ГЭДЭГТ ИТГЭЖ БАЙНА

ТАНЬД БАЯРЛАЛАА