КАНАД САН

Канад сангийн зорилго Канад Сангийн гол зорилго нь хөгжиж буй улс орнуудын ард иргэдийн эдийн засаг, соёл, нийгмийн амьдралыг дээшлүүлэхэд оршино. Үүний тулд техник,...

Си Эйч Эф ОУБ

CHF ОУБ нь бага, дунд орлоготой хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн болон хүрээлэн байгаа орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлснээр тэдний амьдралд гарах урт удаан хугацааны эерэг...

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн танилцуулга

Швейцарийн Хөгжлийн агентлаг (SDC) нь Швейцарийн Холбооны Улсын Гадаад хэргийн яамны харъяа Швейцарийн олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага юм. SDC нь холбооны засгийн газрын...

40-өөс дээш насны иргэдийг ажлын байраар хангах төсөл

Хөтөлбөрийн зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6.3.7 дахь заалтыг үндэслэн Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 40-өөс дээш насны...

KFW банкны төслийн зээл

Герман улсын KFW банкны эх үүсвэрээр Монгол улсын экспортын чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих төслийн зээл. Зээлийн хэмжээ-250.0 мянга хүртэлх EUR, түүнтэй тэнцэх...

Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр (2014-2016)

Засгийн газрын 2014 оны 08 сарын 28-ны 279 дүгээр тогтоолоор “Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг баталсан. Хөтөлбөрийн зорилго: Иргэдийн таатай амьдрах боломжийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай...

Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн зорилго: Бичил бизнес эрхлэдэг болон эрхлэх хүсэлтэй Нийслэлийн иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх,ядуурлыг бууруулах, амьжиргааны түвшинг тасралтгүй дээшлүүлэхэд оршино. Хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийг дэмжих арга...

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ (БЗҮ)

Бичил, жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд төрөл бүрийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг авч, үндэсний зөвлөх мэргэжилтнийг ажиллуулахад зардал хуваалцан дэмжлэг үзүүлдэг хөтөлбөр. Зөвлөх үйлчилгээнээс санхүүжилт...

ЖДҮ-үүдэд техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зээл

Хөтөлбөрийн зорилго : •Тодорхой эрэлт эсвэл гэрээг биелүүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх •ISO, HACCP гэх мэт олон улсын чанарын системийг нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ...

Загас, загасан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх цөөрмийн аж ахуйг Монголд хөгжүүлэх төсөл...

Загасны аж ахуйг дэмжих замаар хүн амын хүнсний хэрэглээнд загас, загасан бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх улмаар хүмүүсийн шим тэжээллэг хоол хүнсний хэрэглээг нэмэгдүүлж эрүүл мэндийг хамгаалах...
Loading...